Морозов Анатолій Олексійович

Morozov  

Президент Академії технологічних наук України

Президент Української Асоціації «Комп’ютерна Медицина»

Директор Інституту проблем математичних машин і систем НАН України, академік НАН України, доктор технічних наук, професор.

Морозов А.О. відомий український вчений у галузі інтелектуальних систем управління, інформаційних технологій, моделювання та прогнозування складних об’єктів і процесів, у тому числі геосистем. Під науковим керівництвом і за безпосередньою участю Морозова А.О. вирішуються проблеми створення інтелектуальних інформаційних технологій, систем підтримки прийняття рішень типу Ситуаційних центрів. Характерною особливістю діяльності Морозова А.О. є сполучення високого наукового рівня виконуваних досліджень з доведенням результатів до їх широкого практичного впровадження.

Морозов Анатолій Олексійович народився 9 травня 1939 р. у м. Києві. Закінчив Київський політехнічний інститут (1961), аспірантуру Інституту кібернетики Академії наук УРСР (1972). Він є кандидатом технічних наук (1972), доктором технічних наук (1983), професором (1986), членом-кореспондентом Національної академії наук України (1988), Заслуженим діячом науки і техніки України (1991), дійсним членом Міжнародної академії інформатики (1994), лауреатом премії ЛКСМУ ім. М. Островського (1973), лауреатом премії Ради Міністрів СРСР (1989), двічі лауреатом Державної премії СРСР (1974, 1985), лауреатом премії НАН України ім. С.О. Лебедєва (1991), лауреатом премії НАН України ім. В.М. Глушкова (1993), тричі лауреатом Державної премії України (1970, 1992, 1998), лауреатом Шостої загальнонаціональної програми «Людина року 2001» у номінації «Вчений року», нагороджений орденами Трудового Червоного Прапора (1986) та «За заслуги ІІІ ступеня» (2008) і медалями, отримав Подяку Президента України, Почесну грамоту Верховної Ради України, Почесну грамоту Республіки Узбекистан.

Трудову діяльність Морозов А.О. розпочав у 1961 р. в Інституті кібернетики Академії наук УРСР на посаді інженера. З 1969 р. працював на посадах начальника лабораторії, начальника відділу, заступника директора, а з 1983 р. – директора Спеціального конструкторського бюро математичних машин і систем ІК Академії наук УРСР, на базі якого в 1992 р. з ініціативи і під безпосереднім керівництвом Морозова А.О. створений Інститут проблем математичних машин і систем Національної академії наук України, директором якого він є до цього часу.

Початком творчої діяльності Морозова А.О. в ІК Академії наук УРСР був цикл робіт зі створення теоретичних і методичних основ побудови комплексних автоматизованих систем управління (АСУ), що став основою розробки ряду перших в СРСР автоматизованих систем управління різних класів – таких, як «Львів», «Ритм-2», «Траса», «Марс» та ін. Автоматизована система управління «Ритм-2» була впроваджена й успішно використана в Центрі управління пілотованими космічними польотами, відмінно показала себе в ході реалізації програм «Союз-Аполлон» та ін.

Видатний науково-організаторський талант Морозова А.О. у повній мірі розкрився при вирішенні проблем з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Він започаткував новий напрям робіт СКБ ММС, директором якого був, – моделювання та прогнозування водних систем. У стислі терміни під його керівництвом була створена система моделювання та моніторингу Дніпровського каскаду, яка дозволила прийняти рішення про забезпечення питною водою населення України, що живе південніше м. Чорнобиль, вже у вересні 1986 р. (в подальшому ця система відіграла значну роль при ліквідації аварії на харківській каналізаційній мережі). В період травень 1986 р. – січень 1988 р. Морозов А.О. безпосередньо керував роботами з цього напряму в м. Чорнобиль. У 1993 р. під його керівництвом групою вчених України та СНД була розроблена перша «Концепція ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС», затверджена Верховною Радою України. Вже в 1986 р. Морозов А.О. відповідним рішенням Держкомісії з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС був відзначений подякою за виконані роботи з ліквідації наслідків аварії та нагороджений за ці роботи орденом Трудового Червоного Прапора.

Він є Головним конструктором систем «Рада».

Рішенням Кабінету Міністрів України Морозов А.О. призначений Генеральним конструктором Єдиної автоматизованої системи управління Збройних сил України (ЄАСУ ЗСУ). Під його керівництвом у 2013 році створений системний проект ЄАСУ ЗСУ та перша черга ситуаційного центру Ради національної безпеки і оборони України.

Морозов А.О. розвинув роботи академіків Глушкова В.М. та Скурихіна В.І. у галузі автоматизованих систем підготовки та прийняття рішень. Ним створена своя наукова школа.

Результати робіт Морозова А.О. широко висвітлені у провідних наукових журналах, представлялися на всесоюзних і міжнародних науково-технічних конференціях та симпозіумах.

Опубліковано 363 наукові роботи, у тому числі 14 монографій, 247 статей та 102 винаходи.

Морозов А.О. – головний редактор фахового наукового журналу «Математичні машини і системи», очолює спеціалізовану вчену раду із захисту докторських та кандидатських дисертацій за 2-ма спеціальностями.

Серед учнів Морозова А.О. – 13 докторів та 34 кандидати наук.

У 2015 році А.О. Морозов був обраний академіком Національної Академії Наук України за спеціальністю «Прогнозування геосистем».

повернутися